KHR lista lekérdezés

KHR lista lekérdezés

A KHR lista, azaz a banki adóslista ma már nem csak a rossz adósok adatait tartalmazza, hanem mindenkiét, aki valamilyen banki hitellel rendelkezik. A KHR lista lekérdezés számunka is elérhető, adatainkat lekérdezhetjük bármelyik bankon keresztül, de vannak más lehetőségek is.

A BAR lista a KHR elődje?

A BAR lista neve évekkel ezelőtt beleivódott a köztudatba. Mindenki tudta, hogy akinek erre rákerül a neve, az gyakorlatilag esélytelen lesz bármilyen hitelhez hozzájutni. A BAR, azaz a Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer az 1995 és 2005 közötti évtizedben viselte ezt a nevet és vált a hiteladósok rémévé. Akkoriban ugyanis a lista csak annak a nevét tartalmazta, akik rossz adósnak minősült, mert nem fizette vissza valamilyen hitelét, adósságot halmozott fel a bankkal szemben. A hitelinformációs rendszer létrehozásának az volt a lényege, hogy a bankok meg tudják osztani egymás között ezeket az információkat. Így aki a BAR listára rákerült, az ezzel hitelképtelenné vált a bankok számára. Csak néhány pénzintézet volt hajlandó igen magas kamatra pénzt kölcsönözni BAR-listás ügyfeleknek.  

BAR helyett KHR lista – minden információ egy helyen

A ma is használatos KHR lista a korábbihoz képest sokkal nagyobb adatbázist és nagy előrelépést jelent. A cél továbbra is az, hogy egy bank se adjon kölcsönt olyan ügyfeleknek, akik a visszafizetéssel kapcsolatban kockázatot jelentenek. Ehhez azonban nem csak a vissza nem fizetett adósságok adataira van szükség, hanem a szabályosan törlesztett hitelek információira is. Egy olyan rendszert kellett létrehozni, melyben hitelbírálat során a bank tájékozódni tud az ügyfélnek bárhol máshol fellelhető kötelezettségeivel kapcsolatban is. Azaz meg tudja ismerni a másik bankban felvett hitelek adatait is. Így elkerülhető, hogy valaki több bankban is nagyobb összegű kölcsönöket igényeljen, míg végül a törlesztés terhe már meghaladja jövedelemszerző képességeit. 

Mit tárol a KHR lista?

A KHR, teljes nevén a Központi Hitelinformációs Rendszer egy olyan adatbázis, melyben a bankok megosztják egymás közt az ügyfelek adatait és teljes hiteltörténetét. Így hitelbírálat során összetett képet kapnak az ügyfél adósságairól és korábbi banki kapcsolatairól is. Megtudhatják, hogy mekkora összegű hiteleket vett fel, meddig kell őket törlesztenie, mennyi a havi részletfizetése. Azt is megismerhetik, hogy milyen lezárt hitelei vannak a leendő ügyfelüknek. Mindez sokkal több, részletesebb adat, mint a korábbi BAR lista volt, ami csak a problémás eseteket mutatta meg információkéréskor. 

Míg tehát a BAR lista kifejezetten a rossz adósok listája volt, addig a KHR mindenkinek az adatait őrzi, akinek bármilyen hitele van vagy mulasztása volt az elmúlt 5 évben. A KHR lista a bankok számára kifejezetten pozitív információkat is tud adni. Megismerhetik belőle, ha az ügyfél jó adós, máskor már hitelképesnek bizonyult, adósságait határidőre visszafizeti. Ma már inkább az számíthat furcsának, ha valakinek a hitelmúltjáról semmilyen információ nem lelhető fel ebben az adatbázisban. 

Valójában a KHR ma négy különböző listát jelent:

  • hitelszerződések nyilvántartása
  • hitelmulasztásokra vonatkozó információk
  • bankkártya-visszaélések és csalás miatt elutasított hitelkérelmek nyilvántartása
  • magáncsőd nyilvántartása. 

Hitelszerződések nyilvántartása

A KHR listán mindenki szerepel, akinek hitele van, vagy hitelszerződésben kezesként, adóstársként valamilyen szerepet tölt be. Magánszemélyek és vállalkozások adatai is felkerülnek a listára. 

Az adatbázis az adósok személyes adatain kívül a hitelek azonosító adatait is tartalmazza. A hitelszerződés megkötése után a bank átadja a KHR részére a legfontosabb adatokat: mekkora a felvett összeg, mikor jár le a törlesztés, mennyi a havi törlesztőrészlet összege. Az átadott adatok körét mi is megismerhetjük, a bank ugyanis kötelezően tájékoztatást nyújt számunkra a KHR-nek átadott valamennyi információról.

Hitelmulasztásokra vonatkozó információk

A kölcsönök adatain túl a lista a korábbi BAR listához hasonlóan továbbra is tartalmazza a negatív eseményekről szóló bejegyzéseket. Ilyen negatív bejegyzés akkor kerül a nevünk mellé, ha valaki

  • 90 napon keresztül nem tesz eleget törlesztési kötelezettségének és
  • 90 napon túli lejárt határidejű adóssága meghaladja a mindenkori minimálbér összegét. 

A KHR-be az információ akkor kerül be, amikor a két feltétel együttesen teljesül. Tehát senkiről nem kerül fel negatív bejegyzés pusztán azért, mert egy hónapot csúszik a lakáshitel részletével, vagy hosszabb ideje fennálló, ám kisebb összegű tartozása van a banknál. Ha például valaki több hónapja nem fizeti a lakáshitelét, a bank akkor adja át az információt a KHR-nek, amikor a 90 napon túl lejárt határidejű tartozás meghaladja a minimálbér összegét. A banknak figyelmeztetnie is kell az ügyfelet, mielőtt adatai a KHR-be kerülnének. Amikor már látható a hátralék veszélyes növekedése, akkor az adatátadás előtt 30 nappal értesítést kell küldeniük az ügyfél számára. 

Visszaélések és csalások nyilvántartása

A bankkártya- és hitelcsalás olyan eseteket jelent, amikor az ügyfél például hamis adatokkal próbálta megtéveszteni a hitelügyintézőt, hogy hitelhez, hitelkártyához juthasson. Ilyen például, ha valaki hamisan kiállított jövedelemigazolással próbál kölcsönt felvenni. 

A bank akkor adhatja át a csalásról szóló információkat, ha ezt bizonyítani is tudja. Éppen ezért az ilyen esetek jelentését bírósági ítéletekhez kötik. 

Meddig tárolja a KHR az információkat?

Az információkat a listán mindaddig tárolják, amíg az adósságot vissza nem fizettük. Ha a hitelszerződés rendben lezárul, a hitelt visszafizettük, akkor nyomtalanul törlik az adatokat. 

A hitelmulasztások adatait a KHR 1 vagy 5 évig tárolja. Egy év után törlik az adatot, ha az ügyfél a tartozást visszafizette. Visszafizetésnek minősül az is, ha a bank a zálogjogot érvényesítette a fedezetül felajánlott ingatlanon, vagy ha más személy, adóstárs vagy kezes fizette ki a tartozást. Ez az információ tehát egy év alatt évül el és kerül le a listáról. Ezzel szemben 5 év az elévülés akkor, ha a tartozás nem térült meg teljes egészében: a szerződést egyezséggel zárták le, vagy a banknak veszteségként kellett leírnia a meg nem térült tartozás összegét. 

A bankok számára ugyancsak 5 évig elérhetőek a visszaélésekről és csalásokról szóló adatok is.

KHR lista lekérdezés

A KHR listához a bankok hozzáférnek, hitelbírálat során mindig megnézik az ott tárolt adatokat. A listáról azonban az érintettek is kérhetnek adatot. 

A KHR lista lekérdezés 3 módja:

  • bármelyik bankban kezdeményezzük a lekérdezést
  • postai úton kérhetjük közvetlenül az üzemeltető BISZ Zrt-től, vagy
  • saját magunk, online is lekérhetjük adatainkat a KHR-ből. 

Ha bankon keresztül igényeljük az adatokat, akkor akár egy-két napon belül hozzájuthatunk a kiadott információkhoz. Bármilyen banknál igényelhetjük, nem csak a saját számlavezető bankunkban. Az igényléshez személyi igazolvány és lakcímkártya, cégek esetén 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat és aláírási címpéldány szükséges.

Közvetlenül a BISZ-től kérjük a jelentést, akkor azt megtehetjük online és postai úton is. A bisz.hu oldalról, a Dokumentumtár menüpontból kell letöltenünk a Saját Hiteljelentés kérelem természetes személy, cég vagy egyéni vállalkozás részére című dokumentumot. Ezt kinyomtatva, kitöltve, teljes bizonyító erejű magánokiratként hitelesítve kell postán elküldenünk a BISZ Zrt. címére (teljes bizonyító erejű magánokiratról akkor beszélhetünk, ha saját kezű aláírásunk mellett azt két tanú is aláírja, vagy ügyvéd, esetleg közjegyző hitelesíti). Ezen a módon viszont az ügyintézés lassú, a postai kézbesítés idejéhez kötött. 

Saját Hiteljelentés kérelem benyújtása online

A KHR lista lekérdezés legegyszerűbb módja, ha elektronikus úton adjuk be kérelmünket, de ehhez rendelkezünk kell ügyfélkapus hozzáféréssel.

Ebben az esetben is először le kell töltenünk a megfelelő űrlapot. Töltsük ki számítógéppel, majd mentsük el a dokumentumot. Az űrlapot ezt követően elektronikus aláírással kell ellátnunk. Ehhez keressük fel az avdh.hu weboldalt. Itt ügyfélkapus azonosításra lesz szükség. Belépés után töltsük fel a pdf-ben elmentett dokumentumot. Válasszuk ki eredményként a „hiteles pdf“ lehetőséget. El kell fogadnunk a szerződési feltételeket, majd meg kell nyomni a „Feltöltés“ feliratú gombot. Ezt követően a rendszer elektronikusan aláírja a dokumentumot, amit le tudunk menteni a számítógépünkre. Ezt a hitelesített pdf-et kell e-mailben elküldeni a BISZ-nek az info@bisz.hu címre. 

Fontos, hogy a kérelem csak akkor számít szabályosan beküldöttnek, ha hitelesített  űrlapot csatolunk a levélhez! Elektronikus hitelesítés nélkül nem készül el az adatszolgáltatás. 

 

Facebook

Ezek is érdekelhetik ...

CSOK Plusz

Lakásszerzéshez 2024-ben is a Családi Otthonteremtési Kedvezmény jelenti a legfontosabb állami támogatást. A korábbi évek

Ez érdekel »