Inkasszó

Inkasszó

Az inkasszó egy pénzügyi eljárás, amelyet legtöbbször a hitelezők alkalmaznak az adósokkal szemben, amikor azok nem teljesítik a tartozásaikat. A lényege, hogy a pénzintézet az ügyfél megkérdezése nélkül teljesíti a hitelezőtől érkező megbízást, azaz automatikusan leemeli a pénzt az ügyfél számlájáról. Inkasszó a közüzemi díjak beszedése is, amire mi magunk adunk megbízást, bár ezt a bankok inkább csoportos beszedési megbízásnak hívják, nem inkasszónak. 

Inkasszóval leggyakrabban adó- vagy más köztartozás esetén találkozunk, amikor az adóhatóság előzetes figyelmeztetés nélkül emeli le bankszámlánkról a tartozás összegét. Nem véletlenül ez a leggyakoribb, ugyanis csak bíróság vagy végrehajtási joggal rendelkező szervezet kezdeményezhet inkasszót. Ez utóbbi például az adóhatóság. Más esetben az átutalási megbízást a bíróság bocsátja ki, melyet a számlavezető banknak kell végrehajtania, azaz átutalni a pénzt a jogosult számlájára. 

Az inkasszó eredete 

Kevesen tudják, hogy az inkasszó eredetileg nem a lejárt tartozások beszedésére szolgált, hanem általános része volt a kereskedelmi forgalomnak. Az olasz eredetű szó – incasso – egyszerűen bevételt jelent. Az eladó bemutatta a banknak az áru leszállítását igazoló bizonylatokat, a bank pedig levonta a vételár összegét a vevő számlájáról. Az inkasszó tehát egyszerűen azt biztosította, hogy a szállító  mindenképpen hozzájusson az áru ellenértékéhez. Ezt a megbízási formát a külkereskedelemben okmányos inkasszó néven ma is használják.

Az inkasszó ma is egy készpénz nélküli fizetési forma, melynek során a tartozás összegét a bank vonja le az adós számlájáról annak közreműködése nélkül. Két gyakori felhasználási formáját használjuk: 

  • közüzemi díjak, előfizetések, rendszeres kifizetések kényelmes eszközeként és
  • lejárt tartozások beszedési módjaként. 

A csoportos beszedési megbízás is inkasszó

A csoportos beszedési megbízás olyan inkasszó, melyre maga a számlatulajdonos ad felhatalmazást számlavezető bankja számára. Teljesítéséhez engedélyeznünk kell, hogy a bank a szolgáltató számlája alapján teljesítse a megbízást. Ezt az engedélyt egy bizonyos határidőig és összeghatárig adjuk meg. A határidő lejárta után vagy a megadott összegnél nagyobb számlákat a bank nem fizethet ki. A csoportos beszedés kényelmes módszer a közüzemi díjak fizetésére, mint például telefon, villanyszámla, távfűtés stb. A szolgáltató nagyobb arányban tudja beszedni az összeget, az ügyfél pedig nem felejti el határidőre rendezni a számláit. 

Jelentős szerepet játszik az inkasszó a lakáshitelek fizetésében is. A bankok ezen a módon szedik be a havi törlesztőrészleteket. A hitelszerződés megkötésével felhatalmazást adunk a banknak, hogy az erre a célra megnyitott hitelszámlát minden hónapban terhelje meg az aktuális törlesztés összegével. 

Lejárt tartozások beszedése inkasszóval

Ha tartozásunk van valakivel szemben, ő közvetlenül nem bocsáthat ki inkasszót a számlára. Bírósághoz fordulhat, s ha a bíróság jogosnak ítéli meg a követelést, akkor azt végrehajthatóvá nyilváníthatja. A NAV végrehajtási joggal rendelkezik, így külön bírósági döntés nélkül is jogosult behajtani a tartozást az adós számlájáról. 

Ha a tartozás nagyobb összegű, mint amennyi pénz a számlán található, akkor az inkasszó továbbra is érvényben marad, míg az adós maradéktalanul meg nem fizeti a tartozását. Ez a függőben tartás azonban csak 35 napig tarthat. Ha addig nem sikerül kifizetni a tartozást, akkor a bank visszaküldi a megbízást. 

Mekkora összegre terjedhet ki az inkasszó?

A végrehajtás során azt nem vizsgálják, hogy a bankszámlán lévő pénz milyen forrásból származik, annak összegét egységesen kezelik. 

Ha a számla tulajdonosa jogi személy, vállalkozás, akkor nincs korlát, a számlán lévő teljes összeg inkasszálható, azaz levonható a tartozás kiegyenlítésére. Magánszemélyekkel szemben viszont vannak korlátozások:

  • ha a számlán lévő pénz több mint 200 ezer forint, akkor a 200  ezer forint feletti rész korlátlanul levonható.
  • A 200 ezer forint alatti részből legfeljebb 50% vonható végrehajtás alá, de úgy, hogy a mentesített részt meg kell hagyni a tulajdonosnak.
  • A mentesített rész 60 ezer forint, ennyit mindenképpen a számlán kell hagyni a végrehajtás során. Ha azonban az inkasszó tartásdíj vagy szüléssel járó költség behajtására történik, akkor nincs mentes rész, ennek az összegnek az 50%-a is levonható. 

Ha az adósnak több számlája is van a pénzintézetben, akkor ezeket a feltételeket együttesen kell a számlákra alkalmazni. Azaz nincs számlánként mentesített összeg, hanem a számlákon tartott pénzek összeadódnak. Ha a számlának több tulajdonosa is van, akkor ők egyetemlegesen felelnek a tartozásokért. Ez azt jelenti, hogy bármelyikük tartozása esetén az inkasszó a számla teljes összegét érinti. A nem adós számlatulajdonos ebben az esetben pert indíthat a végrehajtást kérő ellen, tőle követelheti a pénznek az őt illető részét. 

Facebook

Ezek is érdekelhetik ...

CSOK Plusz

Lakásszerzéshez 2024-ben is a Családi Otthonteremtési Kedvezmény jelenti a legfontosabb állami támogatást. A korábbi évek

Ez érdekel »