TB igazolás CSOK-hoz

TB igazolás CSOK: A CSOK és más állami támogatások igénybevételének egyik fő feltétele, hogy az igénylőnek érvényes társadalombiztosítással kell rendelkeznie és ezt visszamenőleg is igazolnia kell. Az egyes támogatási formáknál azonban eltérő a megkövetelt biztosítotti időszak hossza és az is, hogy milyen jogviszony fogadnak el a támogatás feltételeként. 

Mi lehet társadalombiztosítási jogviszony?

A társadalombiztosításról szóló törvény (tbj) pontosan meghatározza, hogy kit tekinthetünk biztosítottnak. A törvény felsorolása szerint ezek a következők lehetnek:

 • munkaviszony teljes vagy részmunkaidőben
 • személyesen közreműködő szövetkezeti tag (kivéve iskolaszövetkezet)
 • aki álláskeresési támogatást kap
 • egyéni és társas vállalkozó, kisadózó vállalkozó
 • aki megbízási szerződés alapján dolgozik, ha jövedelme eléri a minimálbér 30 százalékát
 • gazdasági társaság, alapítvány, egyesület vezető tisztségviselője, ha megbízási díja eléri a minimálbér 30 százalékát
 • egyházi személy
 • őstermelő
 • állami projektértékelői jogviszonyban álló személy, ha jövedelme eléri a minimálbér 30 százalékát
 • a köztársasági elnök házastársa
 • a külföldi foglalkoztatónál külföldön végzett munka. 

Az egyes családtámogatásokról szóló jogszabályok emellett még külön meghatározzák, hogy a tbj felsorolása mellett még mit fogadnak el érvényes tb-jogviszonyként. A Babaváró támogatáshoz például legalább a házaspár egyik tagjának 3 éves biztosítotti jogviszonyt kell igazolnia, s erre az időszakra a fentiekkel egyenértékűként fogadja el a jogszabály a következőket is:

 • nappali tagozatos hallgatói jogviszony
 • magyar állampolgárok számára külföldi felsőoktatási intézményben nappali tagozatos hallgatói jogviszony
 • külföldi tb-jogviszony
 • diplomás GYED.

Ugyanakkor a hitel igénylését megelőző 180 napos időszakra az igénylő már nem lehet nappali tagozatos egyetemi hallgató, de még a tb-törvény szerint jogviszonyok közül sem fogadható el az álláskeresési támogatás folyósítása. 

A jogviszony igazolásához tehát elsőként az igénybe venni kívánt támogatás részletes feltételeit olvassuk át nagyon alaposan. Így ki tudjuk választani, hogy az elfogadható jogviszonyok közül melyik lehet ránk érvényes, rendelkezünk-e az előírt időtartammal.

A támogatásokhoz ugyanis nem elég azt bemutatni, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában érvényes jogviszonnyal rendelkezünk. Általában ezt egy hosszabb időszakra kell igazolnunk. Az elvárás például az, hogy az elmúlt két évből kell legalább 180 nap egybefüggő jogviszonyt igazolnunk ahhoz, hogy a kiválasztott támogatást igénybe vehessük. Egybefüggőnek akkor tekinthetjük az időszakokat, ha két, biztosításban töltött idő között 30 napnál kevesebb telik el. Ha például valakinek megszűnik a munkaviszonya és csak 40 nap múlva tud újra elhelyezkedni, az már nem számít folyamatos jogviszonynak. 

Az egyes támogatásokhoz igazolandó, előírt hosszúságú tb-jogviszony

CSOK használt lakásra 180 nap
CSOK új lakásra, 2 gyermekig 180 nap
CSOK új lakásra 3 vagy több gyermek esetén, 10 milliós támogatáshoz 2 év
Falusi CSOK 1 év
Falusi CSOK 10 milliós támogatáshoz 2 év
Babaváró támogatás 3 év

 

TB-igazolás kérése

Szerencsére nem nekünk kell számolgatni, hogy melyik jogviszonyból hány napot tudunk igazolni, megteszi ezt helyettünk az erre illetékes hatóság. Ez a NEAK, azaz  a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. A NEAK vezeti azt a nyilvántartást, ami a Magyarországon bejelentett valamennyi személy biztosítási adatait tartalmazza. Kérelemre a jogviszonyról a NEAK hivatalos hatósági bizonyítványt állít ki. Az iratot személyesen a kormányhivatalokban, elektronikusan az e-papír szolgáltatáson keresztül és postai úton is igényelhetjük. 

TB-igazolás személyesen

Az igazolást személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti kormányhivatalban kérhetjük. A kérelem benyújtásához szükségünk lesz 

 • kitöltött kérőlapra
 • személyi igazolványra
 • lakcímkártyára és 
 • TAJ kártyára. 

Az igazolási kérelem célját pontosan meg kell jelölnünk, mert a CSOK-hoz és a Babaváró támogatáshoz különböző igénylőlapot kell kitöltenünk. A szükséges nyomtatványt a NEAK oldaláról is letölthetjük ezen a címen. 

Az eljárásért nem kell fizetni. A kiállított hatósági bizonyítványt postán fogjuk megkapni. Az okiratot 30 napig használhatjuk fel. 

Az igénylést az nyújthatja be, akinek a tb-jogviszonyát a hatóságnak igazolnia kell. Ha más adja le az igénylőlapot, akkor ehhez meghatalmazásra van szükség. 

Tb-igazolás kérése postán

Ha postán szeretnénk megkapni az igazolást, akkor a kitöltött kérelmet a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint kormányhivatal egészségbiztosítási osztályához kell benyújtani. A kérelemhez ugyanazokat a dokumentumokat kell mellékelni, amit személyesen is be kell nyújtani a kormányhivatalban. Az űrlapot kitöltve, aláírva kell elküldeni. A személyes iratokat másolatban kell csatolnunk. Ha viszont nem saját ügyünkben járunk el, akkor a meghatalmazást eredeti példányban kell a levélhez csatolni. A kiállított hatósági bizonyítványt ebben az esetben is postán fogjuk megkapni. 

TB-igazolás online

A tb-igazolás online lekéréséhez nincs külön űrlap vagy erre szolgáló más, közvetlen internetes lehetőség, ezért az e-papír szolgáltatást kell használnunk. Az e-papír szolgáltatás azt jelenti, hogy biztonságos, hitelesített emailben fordulhatunk különböző ügyekben az érintett hatóságokhoz. 

Az e-papír szolgáltatást az epapir.gov.hu címen érhetjük el ügyfélkapus belépés után. Itt válasszuk az „új levél írása“ menüpontot. 

Levélíráskor a témacsoport, ügytípus és címzett pontos megjelölésével érhetjük el, hogy a levél ahhoz a hivatalhoz vagy hatósághoz kerüljön, ahová szánjuk. A témacsoport rovatban válasszuk ki elsőként a „Kormányhivatali ügyek“ pontot, majd az ügytípusok között azt, hogy „Egészségbiztosítási pénztári feladatok“. Címzettként válasszuk ki a lakóhelyünk vagy tartózkodási helyünk szerinti kormányhivatalt. Ügyeljünk a pontos kiválasztásokra, különben a levél el fog keveredni, más hivatalhoz kerül. 

A levél tárgyaként írjuk, hogy „Tb-igazolás CSOK igényléséhez“, vagy „Tb-igazolás Babaváró támogatás igényléséhez”. A levélhez töltsük fel a szükséges mellékleteket (kitöltött űrlap és személyi okmányok másolata). A csatolt anyagokat a rendszer hitelesíteni is fogja, a hitelesítő szolgáltatás használatához újra be kell jelentkezni majd az ügyfélkapuba. 

A levélben jelöljük meg azt is, hogy milyen formában kérjük a hatósági bizonyítványt: postai úton a megjelölt címre, vagy elektronikusan az ügyfélkapus postafiókba. 

 

Facebook

Ezek is érdekelhetik ...

CSOK Plusz

Lakásszerzéshez 2024-ben is a Családi Otthonteremtési Kedvezmény jelenti a legfontosabb állami támogatást. A korábbi évek

Ez érdekel »