Családi Otthonteremtési Kedvezmény = CSOK

A Családi Otthonteremtési Kedvezményt a legalább egy gyermeket nevelő vagy vállaló családok igényelhetik lakáscéljaik megvalósítására.

CSOK - 2023
Családi Otthonteremtési Kedvezmény

A CSOK (Családi Otthonteremtési Kedvezmény) a lakásszerzési támogatások zászlóshajója – 2016 óta lényegében alig változó feltételekkel, kiszámíthatóan működik. Az érdeklődésben 2021 jelentette a csúcsot: abban az évben több mint 40 ezer család igényelte a CSOK valamelyik formáját, akik összesen 127 milliárd forint támogatáshoz jutottak hozzá. A CSOK ma már alapos reformra szorulna, mert a támogatás összege 2016 óta változatlan, miközben az ingatlanárak a duplájára emelkedtek. A csökkenő értékű támogatás azonban még így is jelentős segítséget jelent a lakáscélok megvalósításához. 

Mire vehető igénybe a CSOK?

A Családi Otthonteremtési Kedvezményt a legalább egy gyermeket nevelő vagy vállaló családok igényelhetik lakáscéljaik megvalósítására. A támogatás igénybe vehető

 • új lakás építése
 • új lakás vásárlása
 • meglévő lakás vagy ház bővítése
 • használt lakás vásárlása
 • egyes kijelölt területeken használt lakás vásárlása, felújítása, korszerűsítése esetén (ez az úgynevezett falusi CSOK). 

A feltételek teljesítése esetén a jogszabályokban rögzített összeget kaphatjuk meg vissza nem térítendő támogatásként. A támogatásért cserébe azt kell vállalnunk, hogy a megvásárolt vagy megépített ingatlanban fogunk élni 10 éven keresztül; azt nem adhatjuk el, nem adhatjuk bérbe, és nem használhatjuk semmilyen más célra sem. Ha elköltözünk, akkor a támogatást vissza kell fizetni az Államkincstárnak. Ha másik lakásba költözünk, akkor átvihetjük arra is a támogatást, de csak úgy, hogy előbb ideiglenesen visszafizetjük, majd ha az új lakás is megfelel a feltételeknek, akkor újra megkapjuk az összeget. 

Az összeg nagysága a lakáscéltól és a gyermekek számától függ, a vételár vagy a meglévő önrész nem befolyásolja. Az igénylőnek azt a gyermekét lehet figyelembe venni, aki még nem töltötte be a 25. évét. Az a fiatal, aki legalább egy éve megváltozott munkaképességű, ennél idősebb is lehet. Számolni lehet az örökbefogadott gyermekekkel és a magzattal is a várandósság 12. hetét követően. 

A CSOK támogatás összege a gyermekek számától és a lakáscéltól függően

1 gyermek 2 gyermek 3 gyermek 4 vagy több gyermek
Új lakás építése vagy vásárlása 600.000 2.400.000 10.000.000 10.000.000
Használt lakás vásárlása vagy bővítése 600.000 1.430.000 2.200.000 2.750.000

 

CSOK új lakás építésére

Ha magánszemélyként építkezünk, akkor a Családi Otthonteremtési Kedvezményt igényelhetjük a még ki nem fizetett építési költségek fedezésére. Az ingatlannak rendelkeznie kell építési engedéllyel vagy egyszerű bejelentéssel, és még nem lehet használatbavételi engedélye vagy hatósági bizonyítványa. Azaz a támogatás tervezett vagy folyamatban lévő építésre vehető fel. 

Kérhetjük a CSOK-ot akkor is, ha egy félkész házat vásárolunk és mi fejezzük be az építkezést. Amíg az épület nem kapja meg a használatbavételi engedélyt vagy hatósági bizonyítványt, addig megvásárolhatjuk, befejezhetjük, és a befejezéshez a CSOK-ot is igényelhetjük. Arra kell ügyelnünk, hogy az előző tulajdonos által végzett munkák számláinak is legalább a 70%-ával is rendelkeznünk kell, a támogatást viszont csak azok a számlák után igényelhetjük, amiket mi fizettünk ki. 

Azt viszont nem tehetjük meg, hogy egy régi ház nagy részét elbontjuk, néhány elemét viszont felhasználjuk egy új épület létrehozásához. Az új lakásokhoz járó CSOK-ra csak akkor leszünk jogosultak, ha az elbontott épületnek maximum az alapozását használjuk az új építéshez – ebben az esetben is szakértői véleményét kell beszereznünk az alap felhasználhatóságáról.  

Új lakás építésekor az igénylés során be kell nyújtanunk a banknak a költségvetést, s ez alapján döntenek a támogatásról. A pénzt szakaszosan folyósítják a benyújtott számlák alapján. Előbb az önerőt, a saját pénzünket kell felhasználni, ez után hívhatjuk csak le a támogatást a még fennmaradó számlák kifizetésére az adott készültségi foknak megfelelő ütemezésben. A költségek legalább 70%-áról számlával kell rendelkeznünk, ezt a banknak be is kell mutatni az elszámoláshoz.  Fontos, hogy a számlák nem származhatnak olyan vállalkozástól, amelynek a tulajdonosa az igénylő, vagy az ő házastársa, közeli hozzátartozója.  

Az építés mellett elszámolhatjuk az esetleges bontási költségeket, közművesítést, földmunkákat is, a telek megvásárlását azonban nem. Az építkezést maximum 5 éven belül kell befejeznünk, ellenkező esetben a bank visszakéri a támogatási összeget. 

Fontos megjegyezni, hogy az is értékesítésnek számít, ha ház a saját telkünkön épült fel, a kivitelezést azonban nem mi magunk végeztük, hanem egy fővállalkozóra bíztuk. Ebben az esetben ugyanúgy lehívhatjuk a CSOK-ot, mintha egy kész lakást vásároltunk volna.

Többször is igényelhető

A családi helyzet megváltozása esetén a CSOK akár egymás után többször is igényelhető. 

Egy családi ház építése elhúzódhat több évig is. Ez idő alatt a családban születhet még egy gyermek, vagy dönthet úgy a házaspár, hogy a meglévő gyermek vagy gyermekek mellé még egyet vagy kettőt vállalnak. Így a korábban már folyósított támogatás mellett megfelelhetnek a magasabb összegű támogatás feltételeinek is. Például két gyermek után felvették az építkezésre a 2,4 millió forintot. A még fennmaradó építési költségek fedezésére azonban még pénzre van szükségük, ezért úgy döntenek, hogy a meglévő kettő mellé vállalnak egy harmadik gyermeket is. Így a harmadik gyermek vállalásával elérhető 10 millió és a már felvett 2,4 millió forint különbségéhez, 7,6 millió forinthoz még hozzájuthatnak a második igényléssel. 

CSOK új lakás vásárlására

Új lakás vásárlásához ugyanakkora támogatás igényelhető, mint az építéshez. Csak vállalkozástól vásárolhatunk új lakást, magánszemélytől nem. További feltétel, hogy a lakásnak ez lehet az első értékesítése, és az új tulajdonos csak magánszemély lehet. Mivel az eladó csak gazdasági szervezet, vállalkozás lehet, ezért a vásárlásról mindenképpen számlával kell rendelkeznünk. 

CSOK használt lakás vásárlása esetén

Használt lakásra hasonló feltételekkel igényelhetjük a támogatást, mint új lakásra, csak kisebb a felvehető összeg. Annyi az eltérés, hogy használt lakás esetén az eladó magánszemély is lehet, így a vásárlásról nem kell számlát is bemutatnunk. Számla helyett csak az adásvételi szerződésre lesz szükségünk. A CSOK-ot az Államkincstár akkor utalja az eladónak, ha a saját erőt már kifizettük és a banki hitelt is folyósították.

A támogatással érintett lakásnak vagy háznak el kell érnie 

 • egy gyermek esetén a 40, 
 • két gyermek esetén az 50, 
 • három gyermek esetén a 60, 
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert. 

A lakás vételára maximum 20%-kal lehet magasabb, mint a bank által az értékbecslés során megállapított forgalmi érték. 

CSOK bővítéshez

A használt lakásokra vonatkozó támogatást vehetjük igénybe meglévő lakás bővítéséhez is. Bővítésről akkor beszélhetünk, ha a lakást legalább plusz egy lakószobával növeljük. Ide kell sorolnunk a tetőtér-beépítéseket vagy emelet-ráépítéseket is, ha azok során nem jön létre önálló, új lakás, amit az ingatlan-nyilvántartásba is be lehet jegyezni (például nincs külön bejárata a kialakított tetőtéri lakásnak, hanem belülről lehet megközelíteni). Ha nem építünk legalább egy lakószobát a meglévő ingatlanhoz, akkor az csak átalakításnak számít, nem bővítésnek. Erre nem vehető fel a támogatás. 

A támogatás lehívásához a bővítésről költségvetést kell készítenünk, amit a banknak el kell fogadnia. Támogatható költség a bontás, a tervezés, hatósági díjak, kivitelezés, vagy esetleg a földmunkák költségei. Bontott anyagokat is felhasználhatunk az összes költség 20%-áig, de ehhez a kivitelező műszaki vezetőjének az írásos igazolására is szükség van.  

Használt lakás vásárlása és felújítása kistelepülésen (falusi CSOK)

Azért nevezzük ezt a támogatási formát falusi CSOK-nak, mert csak a kijelölt kistelepüléseken lehet igényelni 2024. december 31-ig (a kistelepülések listáját a kormányrendelet melléklete tartalmazza). Több lakáscélra is igényelhetjük:

 • használt lakás vásárlására és felújítására (a vásárlásra fordítható összeg ebben az esetben a támogatás fele lehet, a másik felét a felújításra kell elkölteni)
 • meglévő lakás felújítására, korszerűsítésére vagy bővítésére, de csak abban az esetben, ha ezt a lakást korábban már CSOK igénylésével vásároltuk. Tehát egyszerű felújítási támogatásként nem alkalmazhatjuk, a felújításnak is mindenképpen a CSOK-os vásárláshoz kell kapcsolódnia.

A támogatás összege falusi CSOK esetén

1 gyermek esetén 2 gyermek esetén 3 vagy több gyermek esetén
lakás vagy ház vásárlására és korszerűsítésére (vásárlásra az összeg fele költhető)  600.000 2.600.000 10.000.000
Csak felújításra és korszerűsítésre 300.000 1.300.000 5.000.000

 

A támogatásról szóló kormányrendelet tételesen fel is sorolja azokat a felújítási munkákat, melyekre a falusi CSOK fedezetet adhat. Ezek a következők lehetnek:

 • közművek bevezetése (víz, csatorna, elektromos áram, gáz)
 • fürdő, WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel (tehát pl. második fürdőszoba építése már nem elszámolható)
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje
 • megújuló energiaforrások alkalmazása
 • szigetelési munkák (hő-, hang-, vízszigetelés)
 • külső nyílászárók cseréje energiatakarékosra
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése
 • kémény építése, korszerűsítése
 • belső tér felújítása, burkolat cseréje, galériaépítés, elektromos- és vízhálózat cseréje, konyha, fürdő vagy WC felújítása
 • melléképület felújítása vagy kerítés építése (az összes költség 30%-a fordítható erre), valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka (az összes költség maximum 20%-a).

A munkák elvégzését számlákkal kell igazolni. A korszerűsítési munkákat a szerződés megkötésétől számított 3 éven belül kell elvégezni és ezt a helyszínen ellenőrizhetik is. 

A korszerűsítési munkákhoz is igényelhető a vállalt gyermekek után is támogatás. Ebben az esetben a gyermek vagy gyermekek megszületésére adott határidőt a korszerűsítési munka elvégzésének igazolt határidejétől kell számítani. 

Megelőlegezett CSOK 

A megelőlegezett Családi Otthonteremtési Támogatás azt jelenti, hogy a házaspár megígéri a gyermekvállalást a támogatás fejében. Ők ebben az esetben ugyanazt az összeget vehetik fel, mintha a vállalt gyermek már megszületett volna. Cserébe azt ígérik, hogy egy gyermek vállalása esetén 4, kettő esetén 8, három vagy több vállalása esetén 10 éven belül a vállalt gyermekek meg fognak születni. A gyermekvállalás örökbefogadással is teljesíthető – ebben az esetben a határidő még két évvel meghosszabbítható, ha a házaspár örökbefogadásra alkalmas, erről határozattal rendelkeznek, de a határidő leteltéig az örökbefogadást nem sikerült még teljesíteni. Várandósság esetén is hosszabbodik a határidő a vállalt gyermek megszületéséig. 

A megelőlegezett támogatást új lakás építése vagy vásárlása, illetve a falusi CSOK esetén lehet igénybe venni (falusi CSOK felvételekor csak egy vagy két gyermek vállalható). Tehát használt lakás vásárlásakor nem számolhatunk vállalt gyermekkel, csak a már meglévőkkel. 

A megelőlegezett CSOK esetén számolni kell azzal a helyzettel, hogy a vállalt gyermekek esetleg nem születnek meg. Az elmúlt években nagyon sokan kerültek ebbe a csapdába. Ebben az esetben kamatokkal növelve vissza kell fizetni a támogatást. A kamatot egy összegben kell megfizetni az elmúlt 10 éves időszakra, és az általános szabálytól eltérően ennél a szerződésszegésnél nem a sima jegybanki alapkamattal, hanem annak ötszörösével kell a tartozást számolni. Az alapkamat 2021-22-es tízszeres emelkedése miatt ez a szabály azzal járt, hogy akár 50-60 milliós tartozásokat követelhetnének a bajba került családoktól. Az irreálisan magas büntetőkamatokat ezért a hatósági árazás módszerével maximálta a kormány. Egy olyan módosító rendelet született 2022 őszén, ami meghagyta ugyan az eredeti rendeletben az ötszörös kamatszintet, de előírta, hogy a késedelmi kamat ezzel együtt sem lehet több 5%-nál. A kamatfixálás visszamenőleg is érvényes, azaz a már megkötött szerződésekre is alkalmazni kell. A késedelmi kamat így minden szerződésszegés miatti visszafizetés esetén 5% marad.

Lakásépítéshez kapcsolódó további támogatások

Áfa-visszatérítés

Ha a házunkat egy fővállalkozó kivitelezővel építtetjük, akkor az építési költségekről ő fogja számunkra a számlát kiállítani. Ebben az esetben egy vagy legfeljebb 3-4 számlát kapunk az építési szakaszoknak megfelelően. Az új építésű lakások áfája 27 helyett kedvezményesen 5 százalékos, ezért a számlát a vállalkozó ezzel az 5%-os áfával állítja ki. Erre csak akkor van lehetőség, ha a lakást vásároljuk, vagy úgy építtetjük, hogy egy építési vállalkozóval, generálkivitelezővel szerződünk a feladatra. 

Ezt az adókulcsot a 2024. december 31-ig engedélyezett vagy bejelentett építésekre lehet alkalmazni. Ha viszont saját erőből építjük a házat, mi vásároljuk az építőanyagot, s fizetjük külön-külön a kivitelezőket, akkor ők 27%-os adókulccsal fogják a számlát kiállítani. 

Mindkét esetben élhetünk az adó-visszatérítés lehetőségével, ha a felépített lakás nem nagyobb 150, a családi ház 300 négyzetméternél. A visszatérítést akkor is kérhetjük, ha egyébként a CSOK-ot nem vesszük igénybe.

Ha a lakást vagy házat vállalkozó építette és mi azt tőle megvásároltuk, akkor az 5%-os áfával kiállított számlák adóját igényelhetjük vissza. Ebben az esetben a teljes áfát visszakérhetjük, beleértve a telek adóját is. Ha viszont a házat saját erőből építettük, akkor a 27%-os adótartalmú számlák áfáját igényelhetjük vissza, de csak 5 millió forintos értékhatárig. Mindkét esetben 2024. december 31. a visszaigénylés határideje. 

Igénybe vehetjük az adó-visszatérítést a falusi CSOK keretében elvégzett felújítás, korszerűsítés vagy bővítés számlái után is (kizárólag a 27%-os áfatartalmú számlák vehetők figyelembe). A visszatérítés összege szintén maximum 5 millió forint lehet. 

Többgyermekes családok kamattámogatása

Ha egy legalább 2 gyermeket nevelő család felveszi a CSOK-ot és mellette banki hitelt is igényel, akkor a banki kölcsönhöz kamattámogatást igényelhet. A támogatás azt jelenti, hogy a hitelt az igénylő maximum 3 százalékos kamatozással fizeti, a kamat többi részét az állam állja. A futamidő maximum 25 év lehet. A támogatott hitel 

 • 2 gyermekes család esetén maximum 10 millió, 
 • 3 vagy több gyermekesnél 15 millió forint lehet. 

Ez a lehetőség új lakás építése vagy vásárlása esetén, illetve a falusi CSOK-nál használt lakás vásárlása, korszerűsítése és bővítése esetén áll rendelkezésünkre. Ha a falusi CSOK keretében vásárlás nincs, csak a lakás korszerűsítésére és bővítésére kötünk szerződést, akkor a kamattámogatott hitel kétgyermekes családnál 5 millió, három vagy többgyermekes családnál 7,5 millió forint lehet. 

A CSOK igénylésének feltételei

Milyen lakásra igényelhető a CSOK?

Új lakásnak a támogatás feltételei szerint azt az ingatlant kell tekintenünk, ami az alapozástól kezdődően újonnan épített, a lakhatás feltételeinek megfelelő és az ingatlan-nyilvántartásba lakóházként bejegyezhető. Elvárás, hogy a lakás az elkészültét követően rendelkezzen használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavételt igazoló hatósági bizonyítvánnyal.

Az ingatlannak meg kell felelnie a lakhatás feltételeinek. Ez méretre és felszereltségre vonatkozó előírásokat jelent:

 • rendelkeznie kell legalább egy, 12 négyzetmétert meghaladó lakószobával és főzőhelyiséggel, vagy ha ez nincs, akkor 4 négyzetméternyi, főzést lehetővé tévő, önállóan szellőző lakótérrel
 • van fürdő és WC
 • be van vezetve az áram és az ivóvíz
 • saját fűtése van – a gáz nem kötelező, bármilyen fűtési mód választható 
 • megoldott a szennyvíz elvezetése (csatornázással vagy zárt tárolóval).

A támogatás feltétele, hogy a család legalább a jogszabályban előírt méretű lakásba költözzön. Az elvárt lakásméret a gyermekek számától függ. Új vagy használt lakás esetén 

 • egy gyermeknél a lakás legalább 40 négyzetméter
 • kettő gyermeknél 50
 • három gyermeknél 60
 • négy vagy több gyermeknél új lakás esetén 60, használtnál 70 négyzetméter az elvárás.

Új építésű egylakásos épület, családi ház esetén nagyobb az elvárt alapterület:

 • egy gyermeknél legalább 70 
 • két gyermeknél 80
 • három gyermeknél legalább 90 négyzetméter kell, hogy meglegyen. 

Ha az igénylők vállalt gyermekre megelőlegezett támogatást vesznek fel, akkor az alapterületet már a vállalt gyermekek figyelembevételével kell megállapítani. 

Az alapterületbe csak a legalább 1,90 méter belmagasságú területeket számolhatjuk bele. Ez főleg tetőtér-beépítés esetén okozhat gondot, ahol a ferde falakkal határolt alacsonyabb területek kiesnek a beszámítható alapterületből. Nem része az alapterületnek a pinceszint és a garázs sem. Ez utóbbi még akkor sem, ha egybeépült az épülettel.

Tetőtér-beépítés vagy meglévő épületre emeletráépítés akkor fogadható el, ha annak során új, önálló bejárattal rendelkező lakás jön létre, ami az ingatlan-nyilvántartásba is külön lakásként bejegyezhető. 

Ki igényelheti a támogatást?

Új lakás építésére vagy vásárlására a CSOK-ot házastársak, élettársak és egyedülállók is igényelhetik, ha gyermeket nevelnek vagy vállalnak. Házastársak és élettársak közösen adják be az igénylésüket. A megelőlegezett támogatást viszont csak fiatal házastársak vehetik fel, ahol legalább a házaspár egyik tagja 40 év alatti. 

A CSOK-igénylés legfontosabb feltétele a gyermek. A gyermekek száma határozza meg a lehetséges támogatás mértékét. Olyan gyermekek után igényelhető a támogatás, akik 25 év alattiak, a családdal együtt élnek, s együtt költöznek velük az új lakásba. A gyermek lehet

 • az igénylő pár vagy egyedülálló szülő saját gyermeke
 • örökbefogadott gyermek
 • az a nem vérszerinti gyermek, akinek a szülei meghaltak, ő pedig az igénylővel legalább egy éve már közös háztartásban, az ő gyámsága alatt él
 • együtt élő pár tagjainak korábbi házasságából született, nem közös gyermekei  
 • még meg nem született magzat a várandósság 12. hetétől, vagy
 • 25 év feletti, legalább egy éve megváltozott munkaképességű fiatal. 

A gyermekek számának a meghatározása mozaikcsaládok esetén lehet a szokásosnál bonyolultabb feladat, ha az igénylők nem házastársak, csak élettársak. Például a kapcsolatba a férj két gyermeket hozott, s van egy közös gyermekük is. Mindannyian 25 év alattiak. A férfi ekkor a három gyermek után járó támogatásra lenne jogosult, hiszen ő az apja a két korábbi és a közös gyermeküknek is. Párja viszont csak a közös gyermek után kaphatna támogatást. Ilyen esetben a pár számára kedvezőbb megoldást kell választani, tehát három gyermek után kaphatnak támogatást. 

Másik esetben nincs közös gyermek. A férfi hozott kettőt, így kettő után jogosult a támogatásra. Élettársa egyet hozott a korábbi kapcsolatából, ő csak egy gyermek után kaphat támogatást. Így hiába nevelnek együtt három gyermeket, a kedvezőbb megoldást választva is csak két gyermek után jogosultak a CSOK-ot igénybe venni. (További feltétel még, hogy valamennyi gyermek másik szülőjének nyilatkoznia kell, hogy nem vette igénybe a gyermek után járó támogatást. Ha igen, akkor a korábban felvett támogatás felét most le kell vonni az igényelhető összegből.)

Házaspár esetén nem kell számolgatni, ott a velük egy háztartásban élő, együtt költöző gyermekeket akkor is számolni kell, ha ők nem a házaspár közös gyermekei.

A megelőlegezett támogatás felvételéhez gyermeket vállalni is lehet. A vállalásban legfeljebb három gyermek szerepelhet, de úgy, hogy ebbe a már megszületett gyermekeket is bele kell számolni. Azaz, ha a házaspárnak már van egy gyermeke, akkor legfeljebb kettőt vállalhatnak.

Az igénylőre vonatkozó jogosultsági feltételek

Új és használt lakás vásárlása, új lakás építése esetén az igénylővel kapcsolatos legfontosabb feltétel, hogy legyen biztosított, jogosult legyen a társadalombiztosítási ellátásokra. Házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy legalább 180 napos folyamatos biztosítással rendelkezik. Több, egymást követő jogviszonyt akkor tekinthetünk folyamatosnak, ha azok között legfeljebb 30 napos megszakítási idő van. A megszakítási idő nem számít bele a 180 napba. A közfoglalkoztatottként dolgozó jogviszonyát egyedül használt lakás vásárlása esetén fogadják el, új lakás vagy falusi CSOK esetén nem.  

Szigorúbbak a feltételek, ha három vagy több gyermek után igénylünk otthonteremtési kedvezményt új lakás vásárlásához vagy építéséhez. Ebben az esetben az igénylőnek a kérelem benyújtásának időpontjában is biztosítottnak kell lennie, továbbá legalább 2 éves folyamatos biztosítási jogviszonyt kell igazolnia (a megszakítás szinten maximum 30 nap lehet). Mindkét esetben biztosítottnak számít a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója és hallgatója is. Elfogadhatók a külföldön folytatott tanulmányok is biztosításban töltött időként.

Eltérő szabályok vonatkoznak a falusi CSOK igénylőjére. A kistelepülési támogatás igénybevételéhez legalább az egyik igénylőnek 1 éves folyamatos biztosítotti jogviszonyt kell igazolnia. Ebben az időszakban szintén legfeljebb 30 napos megszakításra van lehetőség. Három vagy több gyermek esetén azonban a falusi CSOK-nál is legalább 2 éves egybefüggő jogviszonyt kell igazolnia az igénylőnek, vagy párok esetén legalább az egyikőjüknek.

Támogatásból kizáró okok 

A gyermekekre, a biztosítotti jogviszonyra és a támogatással megszerzendő ingatlanra vonatkozó feltételek teljesülése esetén sem kaphat támogatást az igénylő, ha az alábbi kizárt okok valamelyike fennáll. 

Minden esetben kizáró ok, ha 

 • az igénylő büntetett előéletű
 • ha 5 ezer forintot meghaladó köztartozása van
 • ha korábban támogatás visszafizetésére kötelezték és ennek még nem tett eleget
 • ha az ingatlan eladója az igénylő hozzátartozója vagy élettársa
 • új építés esetén a kivitelező vállalkozó, vagy a kivitelezést végző cég tulajdonosa az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa 
 • tetőtér-kialakítás vagy emelet-ráépítés esetén az igénylőnek tulajdona van az építéssel érintett lakásban
 • ha a 25 év alatti gyermek már nem számít eltartottnak (a 16 évesnél idősebb gyermek akkor számít eltartottnak, ha oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. Tehát a már dolgozó gyermek nem eltartott.). 

Nyilatkozni kell a vállalkozásról

A támogatásból vásárolt ingatlant eladni, bérbe adni nem szabad, az ottlakáson kívül abban más tevékenységet nem folytathatunk. Saját vállalkozás a lakásban úgy folytatható, hogy azt az igényléskor bejelentjük. Jelenteni kell, ha egyéni vállalkozásunk van, vagy a későbbiekben azt indítunk, vagy ha többségi tulajdonunkban álló gazdasági társaság székhelyeként akarjuk a címet bejelenteni. 

Tulajdonszerzés, helyben lakás

A támogatással megvásárolt új lakásnak a támogatott személyeken kívül nem lehet más tulajdonosa. E szabály alól csak akkor kapható felmentés, ha az igénylő meghal és gyermeke, egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa lesz az új tulajdonos.

Ha a lakást házaspár, vagy élettársi kapcsolatban élő pár vásárolja meg, akkor mindkettőjüknek tulajdonossá kell válniuk. Azaz nem igényelhetnek úgy támogatást, hogy az ingatlan csak az egyikük nevére kerüljön.  

A támogatott személyeknek és azoknak a gyermekeknek, akikre hivatkozva a támogatást igényelték, 10 évig a támogatással vásárolt lakásban kell lakniuk. Az ingatlant ez idő alatt az állam javára szóló jelzálogjog is terheli. A támogatás kiutalását követő 90 napon belül az együtt költözők lakcímkártyáját a banknak be kell mutatni igazolás céljából. Viszont nem elég a névleges bejelentés, hanem ténylegesen itt is kell élniük az érintetteknek. E szabály alól csak néhány esetben lehet eltekinteni: 

 • a gyermek tanulmányai ideje alatt lakik máshol
 • nagykorúvá válik és elköltözik otthonról
 • valamelyik családtagot tartósan egy egészségügyi intézményben kezelik
 • munkavállalás miatt a támogatott személy vagy gyermek más településen tartózkodik, legfeljebb 5 évig
 • ha a támogatott személy vétség miatt szabadságvesztését tölti.

Válás esetén akkor maradhat meg a támogatás, ha az egyik fél a lakásban marad és nála helyezik el a gyerekeket is. Ha az elváló házaspár eladja a lakást, akkor a felvett támogatást vissza kell fizetni.  

* * *

A CSOK-ra vonatkozó rendelkezéseket a 16/2016 (új lakás építése és vásárlása, áfa-visszaigénylés és kamattámogatás) és a 17/2016 (használt lakás vásárlása, falusi CSOK) kormányrendeletekben találjuk. 

További hitelcélok

Nyugalom, nálunk a legjobb kezekben vagy!

Függetlenek vagyunk

Mi nem a bankot képviseljük, ha kérdezel tőlünk. Számunkra nincs különbség, hogy melyik bankot választod.

Időt spórolunk neked

Amit a törvény megenged, mi elintézzük helyetted. Mi töltjük ki a banki igénylőlapot, nyomtatványokat, nyilatkozatokat, és mindezt elvisszük hozzád személyesen aláírásra. Tapasztalatunkkal pedig segítünk, hogy minél kevesebb felesleges kört kelljen futnod. 

Megoldjuk a problémáidat

Talán elsőre azt gondolnád, hogy a legnagyobb hozzáadott értékünk, hogy megtaláljuk és lealkudjuk a legjobb banki ajánlatot neked. De valójában akkor leszel hálás, ha valami komoly probléma merül fel, és a feketeöves majdnem 30 éves banki tapasztalattal rendelkező kolléganőnk megoldja neked. Ha nem tudja, akkor azt valószínűleg nem is lehet. 

Pénzt spórolunk

Mi nemcsak megtaláljuk az elérhető legjobb banki ajánlatot, hanem egyedi kedvezményekkel tovább is faragunk belőle, ha a hitelösszeg és a jövedelmi helyzet lehetőséget ad rá. Egy igazán jó ügyfélért a bankok is versenyeznek. 

Tőlünk bátran kérdezhetsz

Nekünk azokat a kérdéseket is felteheted, amit a banktól már nem kérdeznél meg, vagy amire nem is kapnál választ. Akár azonnal, de legkésőbb 24 órán belül válaszolunk. Fontos számunkra, hogy egy bizalmi légkör alakuljon ki, ezért természetesen mindent diszkréten kezelünk. 

Gazdasági kérdésekben is otthon vagyunk

Egy portfóliókezelővel a sorainkban a gazdasági és megtakarítási kérdésekben is kikérheted a véleményünket. Ezzel is szeretnénk többek lenni, mint egy egyszerű hitelszakértő. 

Ügyfeleink írták rólunk

Hatékonyan segítettek
Balázs
Tovább olvasom
Nekem egy elég nehéz ügyem volt, mert az értékbecslő nem volt túl rugalmas, ami miatt plusz papírokat kellett beszerezni. Gyűlölöm a bürökráciát és még sosem csináltam ilyet, és a bank persze csak annyit mond, hogy oldjuk meg.
Eligazítást Tamáséktól kaptam, így legalább megoldódott az ügy.
Állampapír jelzáloghitelből
Kujbus Tibor
Tovább olvasom
Én egy szabadfelhasználású jelzáloghitelt vettem fel, inflációkövető állampapírt vettünk belőle, mert magasabb volt a kamata, mint a hitel kamata. A hitelközvetítő aki segített egyébként egy portfóliókezelő, így a hitel célja miatt többet beszéltünk a befektetésekről és az inflációról, mint a hitelről.
Segítőkész kapcsolattartás
Miklós Bálint
Tovább olvasom
Tamás nagyon segítőkész volt végig az egész folyamat során. Már az első alkalommal átbeszéltük, mennyi hitelt kaphatok, és hol, milyen kamatot kapnék. Nagyon könnyű volt vele a kapcsolatot tartani, csak ajánlani tudom mindenkinek.
Olcsóbb hitel
Tóth Ádám
Tovább olvasom
Nem vagyok nagy ügynökpárti, de tényleg olcsóbb volt a hitel, mint a fiókban. Bankba tényleg csak szerződni kellett menni, még az előzetes aláíráshoz is kijöttek hozzám a munkahelyemre.
Korrekt, gyors
Edit
Tovább olvasom
Korrekt, gyors, segítőkész.
Ajánlom mindenkinek, pénzügyi kérdésekben.
Vevőközpontú, szakszerű
Tóth Ádám
Tovább olvasom
Karácsony Tamást és csapatát mindenkinek csak ajánlani tudom. Vevőközpontú, szakszerű és magas minőségű szolgáltatást nyújtanak. Az ügyintézés nagyon gördülékenyen ment. Rengeteg terhet vettek le a vállamról, amivel sok időt és pénzt spóroltam, így biztos, hogy legközelebb is hozzájuk fogok fordulni.
Segítőkész csapat
Segítőkész csapat
Kiss-Münnich Dóra
Tovább olvasom
Jó szívvel ajánljuk Tomit és munkatársait! Már az első beszélgetésünk alkalmával is nagyon barátságos voltak, minden kérdésünkre készséggel válaszoltak. Nagyon segítőkészen, lelkiismeretesen keresik a megoldást a felmerülő problémákra. Rendkívül alapos és felkészült csapat.
Szakmai profizmus
Rubold Bálint
Tovább olvasom
Tamás a hitelfelvétel folyamatának elejétől a végéig segítőkész volt. Mindent részletesen elmagyarázott. Pontos, türelmes és szakmai profizmus jellemzi.
Csak ajánlani tudom.
Előző
Következő

Tégy próbára minket!

Ha valahol elakad a banki folyamat, a feketeöves, majdnem 30 éves banki tapasztalattal rendelkező kolléganőnk megoldja Neked. Amit ő sem tud elintézni, az tényleg lehetetlen. 

Hitelőszűrő

Kapcsolódó tartalmak

Befektetés

Válságállóbb bankok!

A 2008-as válság komoly gondot okozott a kelet-közép-európai régiónk bankjainak is. Állami mentőcsomagok, tőkeemelések, és csődök sorozata jellemezte a válságot követő időszakot, ami a bankok

Tovább olvasom »