Erkölcsi bizonyítvány igénylése

Erkölcsi bizonyítvány igénylése

Az erkölcsi bizonyítvány egy hivatalos dokumentum arról, hogy az igénylőnek nincs büntetett előélete és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt sem. Számos munkakör betöltésekor vagy hitelfelvételkor kell ezt az okiratot bemutatnunk. Az erkölcsi bizonyítvány igénylése online a legegyszerűbb. 

Erkölcsi bizonyítvány igénylése online

A hatósági erkölcsi bizonyítványt hagyományos, postai úton és online is igényelhetjük. Ha az okiratot hagyományos módon igényeljük, akkor a postán kell ehhez szükséges nyomtatványt vásárolnunk. Ebben az esetben pénzbe kerül a nyomtatvány és a postai feladása is ajánlott levélként. 

Évente négy alkalommal az erkölcsi bizonyítvány igénylése illetékmentes. Ha többre is szükségünk van, akkor a negyediktől már alkalmanként 3 ezer forintot kell fizetnünk. Az illetékmentességet azonban csak az online igénylésnél tudjuk igazán kihasználni, hiszen így nem kell fizetni sem a nyomtatványért, sem az elküldéséért. 

Az online igénylést a nyilvantarto.hu weboldalon tudjuk elindítani ügyfélkapus bejelentkezéssel. Elsőként azt kell kiválasztanunk, hogy általános vagy speciális igazolást kérünk-e. A speciális igazolásra akkor van szükségünk, ha munkakörünk vagy az igazolás célja alapján egyes törvények szigorúbb feltételeket írnak elő számunkra. Továbbá meg kell jelölnünk, hogy mire kérünk választ:

 • büntetlen előéletű vagyok
 • nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt
 • nem állok foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt vagy 
 • mely foglalkozástól vagy tevékenységtől állok eltiltás hatálya alatt.

Meg kell jelölnünk azt is, hogy milyen postai címre kérjük az irat kézbesítését. Kérhetjük az elektronikus kézbesítést is, ebben az esetben az ügyfélkapus postafiókba fogják a dokumentumot elküldeni. Véglegesítés után az irat gyorsan, néhány nap alatt megérkezik. A megkapott okmány 90 napig érvényes. 

Mit tanúsít az erkölcsi bizonyítvány?

Úgy tartjuk, hogy az erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletet igazolja. Ez nagyrészt így is van, bár finomítanunk kell a meghatározást. 

Az erkölcsi bizonyítványként kiadott dokumentum korábban csak azt a szöveget tartalmazta, hogy az igénylő nem szerepel a bűntettesek nyilvántartásában. Önmagában ez is négy dolgot jelenthet:

 • az illető nem követett el bűncselekményt
 • korábbi büntetése már elévült (ez a törvényi mentesítés)
 • bíróság, a köztársasági elnök vagy az Országgyűlés döntése alapján mentesült
 • van büntetőügye, de az még nem zárult le, nincs még jogerős ítélete. 

A mentesülés azt jelenti, hogy a büntetés letöltése után az illető semmilyen hátrányos következményt nem szenvedhet. Meg sem jelenhet az irataiban, hogy büntetve volt, így korlátozás nélkül megkaphatja az erkölcsi bizonyítványt is. A különböző súlyú és eltérő típusú ítélettel járó cselekmények esetén más-más a mentesülés ideje is. Például:

 • elzárás, pénzbüntetés és közérdekű munka esetén az ítélet jogerőre emelkedésének napján
 • felfüggesztett szabadságvesztés esetén a próbaidő leteltének napján
 • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, egy évet meg nem haladó szabadságvesztés esetén a büntetés kitöltését követő 3 év elteltével,
 • 1-5 éves szabadságvesztés esetén a büntetés kitöltését követő 5 év elteltével
 • 5-10 éves szabadságvesztés esetén a büntetés kitöltését követő 8 év elteltével
 • 10 évnél hosszabb szabadságvesztés esetén a büntetés kitöltését követő 10 év elteltével áll be a mentesítés. 

Így például akit másfél évvel ezelőtt egy éves felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek, az ma már szabadon kaphat erkölcsi bizonyítványt, az nem fog számára negatív bejegyzést tartalmazni. 

Foglalkozástól eltiltás

Ma az erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet kérdése mellett arról is adhat információt, hogy az illető áll-e foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt. Ennek sokkal szigorúbb feltételei is lehetnek, mint a büntetett előélet megmutatásának. Például gyermekvédelmi rendszerben az sem foglalkoztatható, aki ugyan büntetlen előéletűnek számít, de korábban elítélték súlyos bűncselekmény elkövetése miatt. A foglalkozástól való eltiltás itt a törvényi mentesülés ideje után még évekig fennáll. Például pénzbüntetés kiszabása esetén a jogerős ítélet után azonnal büntetlen előéletűnek számít az illető, de a gyermekvédelemben még 5 évig nem dolgozhat az ítélete miatt. Felfüggesztett szabadságvesztés esetén ez már 8 év, 5 évet meghaladó szabadságvesztés esetén pedig már 12 év a mentesülés idejétől számítva. Így akit erőszakos bűncselekmény miatt például 6 évre elítélnek, az az ítélettől számítva legkorábban 26 év múlva helyezkedhet el ilyen munkakörben. 

Ki kérhet tőlünk erkölcsi bizonyítványt?

Sok munkáltató meghatározza azokat a munkaköröket, melyek betöltéséhez megköveteli az erkölcsi bizonyítvány benyújtását. Pénzügyi területen dolgozóknál ez szinte általános, nem is csak a vezetőket érinti.

Az erkölcsi bizonyítványok kezelése kényes kérdés, hiszen ez bűnügyi információkat tartalmazó különleges adat. A bűnügyi személyes adatok kezelését viszont nagyon szűk körben engedélyezik a jogszabályok. Csak akkor van erre lehetőség, ha az adott munkakör betöltéséhez jogszabály írja elő feltételként a büntetlen előéletet. Ez pedig egy elég szűk kör:

 • a 18. életévét be nem töltött személyek nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzők
 • az állami szféra adatkezelői, közalkalmazottak, kormánytisztviselők
 • bírósági és az ügyészségi alkalmazottak.

Egy pedagógustól tehát a mai jogszabályok alapján továbbra is jogszerűen kérhető az erkölcsi bizonyítvány, egy gépgyártó vállalkozás pénzügyi vezetőjének felvételekor azonban nem.

Ha pedig törvény nem írja elő, akkor a bűnügyi adat csak nagyon kevés más jogalap alapján gyűjthető be. Ezeket a munka törvénykönyve külön felsorolja. A törvény akkor engedélyezi a bűnügyi adat munkaügyi célú kezelését, ha arra az alábbi okokból kerül sor:

 • a munkáltató jelentős vagyoni érdekének védelme,
 • a törvény által védett titok megőrzése,
 • az adat- és információbiztonsági szabályok megtartása,
 • lőfegyver, lőszer, robbanóanyag, mérgező, veszélyes, biológiai vagy nukleáris anyagok őrzéséhez kapcsolódik a munkakör.

Egyéb esetben a munkáltató nem írhatja elő ennek az igazolásnak a beszerzését.

Lemásolhatják vagy tárolhatják-e az erkölcsi bizonyítványunkat?

Akár bank a hitelfelvételhez, akár munkáltató az álláspályázathoz kéri tőlünk az erkölcsi bizonyítványt, egyik esetben sem tárolhatja azt és másolatot sem készíthet róla. Az elvárás az irat ellenőrzése, megtekintése lehet. Ha az ügyintézőnek azt az ellenőrzéshez el kell kérnie, akkor sem másolhatja le, s az ellenőrzés, például a hitelbírálat elvégzése után vissza kell adnia az eredeti példányt is. Sem a munkáltató, sem más adatkezelő nem tárolhatja az okiratokat. 

 

Facebook

Ezek is érdekelhetik ...